2011 GIZARTE-TXOSTENA

Por Gizatea

el 11-02-2013

Gizateako bazkide diren enpresa guztien Gizarte-Txostena duzue hau.

2011n, Gizateako bazkide ziren 44 laneratze eta gizarteratze enpresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan. EAEn, guztira, 53 GLE daude erregistraturik gaur egun.

Datu aipagarrienak:

  • Lansaio osoko 751 lanpostu; horietatik, 474 gizarteratze postuak direlarik.
  • 1.303 langile; horietatik, 671 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 18.653.787 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • 9.051.395 euro jaso dituzte laguntza publikoetan.
  • 7.054,29 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

Gizarte-txostena 2011 (pdf 1,5 Mb)