2012 GIZARTE-TXOSTENA

Por Gizatea

el 20-11-2013

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien Gizarte-Txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren enpresa guztien Gizarte-Txostena duzue hau. 2012an, Gizateako bazkide ziren 45 laneratze eta gizarteratze enpresetatik 44ri buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan. EAEn, guztira, 48 GLE daude erregistraturik gaur egun.

Datu aipagarrienak:

  • Lansaio osoko 637 lanpostu; horietatik, 401 gizarteratze postuak direlarik.
  • 1.046 langile; horietatik, 641 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 17.412.618,45 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • 8.952.262 euro jaso dituzte laguntza publikoetan.
  • 7.073,36 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

Gizarte-txostena 2012 (pdf 6 Mb)