2015 GIZARTE-TXOSTENA

Por Gizatea

el 21-09-2016

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien Gizarte-txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren enpresa guztien Gizarte-txostena duzue hau. 2015ean, Gizateako bazkide ziren 46 laneratze eta gizarteratze enpresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan. EAEn, guztira, 47 GLE daude erregistraturik gaur egun.

Datu aipagarrienak:

  • Lansaio osoko 637 lanpostu; horietatik, 387 gizarteratze postuak direlarik.
  • 1.112 langile; horietatik, 636 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 20.106.839 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • Ustiapen diru-sarreren %24a laguntza publikoak izan dira.
  • 7.552 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

Gizarte-txosten osoa deskargatu

Infografia deskargatu