Amaitutzat ematen dugu Euskad(IN)klusiboa Proiektua

Por Gizatea

el 26-01-2024

2023an, Euskad (IN) klusiboa proiektua garatu dugu, 2022an hasitako proiektuaren bigarren zati gisa, “Euskadiko eremu behartsuetan eta landa-inguruneetan laneratzeko enpresak sortzeko proiektuak ezartzen laguntzeko”.

 

Proiektua, lau lan ildotan egituratu da:

 • Laneratzeko enpresak sortzeko prozesuak babestea eta laguntzea
 • Laneratzeko enpresen kudeaketa- eta lidergo-programak eta -tresnak garatzea, erakunde sustatzaileei eta haien langileei zuzenduta.
 • Aliantzen sorrera bultzatzea eta sustatzea, eta enplegu-ekosistema inklusiboko eragileak sentsibilizatzea
 • EAEko tokiko administrazio publikoan erosketa publiko arduratsua sustatzea, eta laneratzeko enpresei kontratuak erreserbatzea bultzatzea.Jarraian, labur azalduko ditugu garatutako ildo bakoitzean lortutako emaitzak

 1. ILDOA. laneratzeko enpresak sortzeko prozesuei laguntzea

 • Laneratzeko enpresa berri bat funtzionamenduan. Lanagro

LANAGRO, 2023ko martxoan kalifikatuta izan zen eta maiatzatik aurrera zerbutzuak eskaintzen ditu hainbat bezerotean. Gaur egun, 7 laneratzeko lanpostu dauzka.

 • 7 erakunde sustatzaile, laneratzeko enpresa bat eta/edo kalifikazio-prozesuan dagoena abian jartzeko konpromisoa hartu dute. 

Une honetan, laneratzeko 3 enpresa kalifikazio-prozesuan daude, baita eratu den eta laster laneratzeko enpresa gisa kalifikatzeko eskaera egingo duen beste enpresa bat ere.

Horiez gain, beste hiru laneratze-enpresa proiektu daude, hirugarren sektoreko erakundeen eskutik, kolektibo kalteberak gizarteratzeko eta laneratzeko ekimen ekonomikoak abian jartzeko aukera aztertzen ari direnak. Jarduera-sektoreak honako hauek dira: nekazaritza-ekoizpena, elikagaien eraldaketa, landa-bideen garbiketa-zerbitzuak eta baso-bideak, besteak beste.

 • Jarduera berriei lotutako 30 laneratze-postu berri baino gehiago. 

Enpresa berriek sortutako postuek, jarduera-ildo berrietatik sortutakoekin batera, 30 postu berri baino gehiago dituzte 2023an. Gainera, 2024an beste 15 postu sortuko direla uste dugu, 2023an hasitako proiektuetan izandako aurrerapenaren ondorioz.

2. ILDOA laneratzeko enpresen kudeaketa- eta lidergo-programak eta -tresnak garatzea, erakunde sustatzaileei eta haien langileei zuzenduta

Lan-ildo horren helburua laneratzeko enpresen sorrerari eta kudeaketari buruzko jakintza metatua partekatzea izan da, eta etorkizuneko eta egungo erakundeei eta enpresa horiek osatzen dituzten pertsonei laneratzeko enpresak sortzeko prozesuak eta enpresa horien kudeaketa bera erraztuko dituzten tresnak ematea.

 • 45 pertsonak parte hartu dute “Laneratzeko enpresak sortu eta kudeatzea” prestakuntza-programan, 5 prestakuntza-saiotan.Guztira, 25 erakundetako 45 pertsonak hartu dute parte prestakuntza-programa osoan.
 • 5 Formakuntza saio

Prestakuntza programak 5 prestakuntza saio izan ditu, iraila eta azaroa bitartean eman direnak.

 • Laneratzeko enpresak sortzeko web tresna

Laneratzeko enpresak sortzeko gida diseinatu eta garatu da webgunean, eta laster argitaratuko dugu.

3. ILDO enplegu ekosistema inklusiboko eragileak sentsibilizatzea eta aliantzak bultzatzea. 

 • 2 jardunaldi, laneratzeko enpresak sortzeko aukerak aurkezteko 

Jardunaldi horien ondorioz, laneratzeko enpresak sortzeko proiektu eta aukera berriak daude.

 • 2 Inklusio mahaietan parte hartu dugu. 

Parte hartzea mantendu dugu Muskizen eta Leioan.

 • Bilerak eta topaketak funtsezko 27 eragilerekin, laneratzeko enpresak sortzeko proiektuak bultzatzeko

Proiektuan zehar, honako hauekin bildu gara:

 • Gizarte-erakundeetako eta/edo hirugarren sektoreko 12 agente.
 • Sektore publikoko 10 agente
 • 3 agente pribatu
 • 2 topaketa, bata laneratzeko enpresekin, toki-erakundeek % 100 sustatuta, eta bestea, proiektu desberdinak bultzatzeko funtsezko eragile instituzionalekin.

 4. ILDOA. EAEko toki-administrazio publikoan erosketa publiko arduratsua sustatzea eta laneratzeko enpresei kontratuak erreserbatzea bultzatzea

 • 7 toki-administrazio publikorekin batera lan egitea, erosketa publiko arduratsua bultzatzeko.

Erosketa publiko arduratsua eta erreserbatutako kontratuak bultzatu dira:

 • 3 udal: Balmasedako Udala, Zallako Udala, Laudioko Udala
 • 2 mankomunitate: Enkarterriko udalerrien mankomunitatea, Arabako Errioxako mankomunitatea
 • Garapen agentzia 1: Debegesa
 • Ekonomia, enplegua eta prestakuntza sustatzeko zentro 1: Zallalan

Oro har, ondoriozta dezakegu Euskad (IN) klusiboa proiektuak bete egin dituela helburuak, Euskadin laneratzeko enpresak sortzea bultzatzeko lortu nahi, batez ere eremu behartsuetan eta landa-ingurunean.Beraz, orain erronka honako hau da: Euskadin osatzen ari diren laneratzeko enpresen proiektu berrien ezarpena bultzatzea, azken bi urteetan egindako lanaren emaitza gisa, laneratzeko enpresa gisa sortzeko eta kalifikatzeko prozesuetan laguntza, laguntza eta aholkularitza emanez; eta, bestetik, laneratzeko enpresen sendotzea eta sendotzea bultzatzea, bai jarduera hasten duten enpresena, bai Gizatea sarea osatzen dutenena, laguntzeko ereduan aurrera egiteko eta laneratzeko enpresen lehiakortasuna hobetzeko helburuarekin.