2013 Gizarte-Txostena

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien Gizarte-Txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren enpresa guztien Gizarte-Txostena duzue hau. 2013an, Gizateako bazkide ziren 45 laneratze eta gizarteratze empresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan. EAEn, guztira, 49 GLE daude erregistraturik gaur egun.

Datu aipagarrienak:

  • Lansaio osoko 661 lanpostu; horietatik, 420 gizarteratze postuak direlarik.
  • 999 langile; horietatik, 648 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 19.138.689,07 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • 7.968.424,17 euro jaso dituzte laguntza publikoetan.
  • 7.671,94 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.