2016 Gizarte-Txostena

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien Gizarte-txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren enpresa guztien Gizarte-txostena duzue hau. 2015ean, Gizateako bazkide ziren 44 laneratze eta gizarteratze enpresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan. EAEn, guztira, 45 GLE daude erregistraturik gaur egun.

Datu aipagarrienak:

  • 1.123 langile; horietatik, 665 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 20.810.494 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • Ustiapen diru-sarreren %21a laguntza publikoak izan dira.
  • 7.772 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

Gizarte-txosten osoa deskargatu