2017 Gizarte-Txostena

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien Gizarte-txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren enpresa guztien Gizarte-txostena duzue hau. 2017ean, Gizateako bazkide ziren 42 laneratze eta gizarteratze enpresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan. EAEn, guztira, 43 GLE daude erregistraturik gaur egun.

Datu aipagarrienak:

  • 1.162 langile; horietatik, 702 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 21.390.202 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • Ustiapen diru-sarreren %24a laguntza publikoak izan dira.
  • 7.420 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

Gizarte-txosten osoa deskargatu