2018 Gizarte-Txostena

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien 2018. Gizarte-txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren Gizarte-txostena duzue hau. 2017ean, Gizateako  40 laneratze eta gizarteratze enpresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan.

Datu aipagarrienak:

  • 1.204 langile; horietatik, 777 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 22.176.977,20 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • Ustiapen diru-sarreren %24a laguntza publikoak izan dira.
  • 7.873,30 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

Gizateako 2018. Gizarte-Txosten osoa deskargatu