2019 Gizarte-Txostena

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien 2019ko Gizarte-txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren Gizarte-txostena duzue hau. 2019an, Gizateako  43 laneratze eta gizarteratze enpresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan.

Datu aipagarrienak:

  • 1.368 langile; horietatik, 836 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 23.043.072,93 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • Ustiapen diru-sarreren %24a laguntza publikoak izan dira.
  • 8.970,43 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

2019ko Gizarte-Txosten osoa deskargatu

2019ko infografia deskargatu