2021 Gizarte-Txostena

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien 2021eko Gizarte-Txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren Gizarte-Txostena duzue hau. 2021ean, Gizateako  42 enpresetatik 40 laneratze eta gizarteratze enpresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan.

Datu aipagarrienak:

  • 1.438 langile; horietatik, 777gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 20.198.690 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • Ustiapen diru-sarreren %24a laguntza publikoak izan dira.
  • 6.983 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

2021eko Gizarte-Txostena deskargatu