2022 Gizarte-Txostena

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien 2022eko Gizarte-Txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren Gizarte-Txostena duzue hau. 2021ean, Gizateako 41 laneratze eta gizarteratze enpresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan.

Datu aipagarrienak:

  • 1.491 langile; horietatik, 872 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.
  • 36.381.754 euro ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • Ustiapen diru-sarreren %21a laguntza publikoak izan dira.
  • 8.622 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

2022ko Gizarte-Txostena deskargatu