Etika Batzordea

Zer da?

Gizateako Etika Batzordea Zuzendaritza Batzordearen mendeko organoa da, eta hau aholkatzen eta babesten du ekimenen eta dinamiken bidez, erakundearen kulturako balioak esplizitu egin asmoz.
Etika Batzordearen zereginen artean hauek nabarmentzen dira:

  • Laneratzeko enpresen misioa gizarte-mailan, eta batez ere administrazio publikoetan, legitimatzeko estrategiak proposatu.
  • Eztabaidatu eta jarraibideak eman Batzordeari, beraien balioen inguruan laneratzeko enpresen artean sor daitezkeen gatazkei edo egoera arazotsuei buruz, edo beraien eta hirugarrenen artean sor daitezkeenei buruz.
  • Praktika onak (eta txarrak) identifikatzeko sistema bat diseinatu.

Gizateako Gizarteratzeko eta Laneratzeko Enpresen Marko Etikoa

Gizateari lotuta dauden enpresei zuzendutako gida etiko praktikoa 

Erakunde eragileek gizarteratze enpresekin eta Gizatearekin hartzen duten konpromezu etikoa