Etika Batzordea

Zer da?

Gizateako Etika Batzordea Zuzendaritza Batzordearen mendeko organoa da, eta hau aholkatzen eta babesten du ekimenen eta dinamiken bidez, erakundearen kulturako balioak esplizitu egin asmoz.
Etika Batzordearen zereginen artean hauek nabarmentzen dira:

  • Laneratzeko enpresen misioa gizarte-mailan, eta batez ere administrazio publikoetan, legitimatzeko estrategiak proposatu.
  • Eztabaidatu eta jarraibideak eman Batzordeari, beraien balioen inguruan laneratzeko enpresen artean sor daitezkeen gatazkei edo egoera arazotsuei buruz, edo beraien eta hirugarrenen artean sor daitezkeenei buruz.
  • Praktika onak (eta txarrak) identifikatzeko sistema bat diseinatu.

Gizatea Kode Etikoa (pdf 256KB)

Gizateari lotuta dauden enpresei zuzendutako gida etiko praktikoa (pdf 107kb)

Erakunde eragileek gizarteratze enpresekin eta Gizatearekin hartzen duten konpromezu etikoa (pdf 75kb)