Krisiaren eragina gizarteratzeko eta laneratzeko enpresetan

Diagnosi-txostena:

Krisiaren eragina Euskadiko gizarteratze eta laneratze enpresetan.

Laburpen exekutiboa:

Krisiaren eragina Euskadiko gizarteratze eta laneratze enpresetan.