2020 Gizarte-Txostena

Jarraian, Gizateako kide diren enpresa guztien 2020ko Gizarte-txostena aurkezten da.

Gizateako bazkide diren Gizarte-txostena duzue hau. 2020an, Gizateako  41 laneratze eta gizarteratze enpresei buruzko informazioa eta horien analisia bildu dugu memoria honetan.

Datu aipagarrienak:

  • 1.165 langile; horietatik, 836 gizarteratze eta laneratze prozesuan daudelarik.

  • 19.377.207,74 euro
    ondasun eta zerbitzuen salmenta-kontzeptuan.
  • Ustiapen diru-sarreren %26a laguntza publikoak izan dira.
  • 8.308,96 euroko urteko itzulkina administrazio publikoei gizarteratze-postu bakoitzeko.

2020ko Gizarte-Txosten osoa deskargatu

2020ko infografia deskargatu