Gardentasuna

Informazio publikoa eskuratzeko gardentasunari eta gobernu onari buruzko 19/2017 Legea betez, atal honetan Gizateari buruzko informazio instituzionala, antolamenduzkoa eta ekonomikoa aurkituko duzu, hau da, elkartea barrutik nola antolatzen den eta urteko kontuak.

Informazio Instituzionala

Hemen kontsulta ditzakezu GIZATEAren funtsezko dokumentuak: Estatutuak eta Gizatea Horizonte 2030 Estrategia eta Marko Etikoa. 

Erakunde egitura 

GIZATEAren gobernua eta administrazioa bi kide anitzeko organoren bidez gauzatzen da: Batzar Orokorra eta Zuzendaritza Batzordea. Gainera, bi pertsonak osatutako talde tekniko bat dago, elkartearen eguneroko lanaz arduratzen dena.

BATZAR OROKORRA 

Batzar Nagusia gobernu-organo gorena da, eta erakunde elkartuen borondatea adierazten du. Elkarteko bazkide diren enpresa guztietako ordezkariek osatzen dute, eta bere eginkizun nagusien inguruan eztabaidatzea eta erabakiak hartzea du helburu, besteak beste:

 • Zuzendaritza Batzordea izendatzea eta baliogabetzea.
 • Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa, kontuak eta urteko aurrekontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Elkartearen beste edozein mugimendu korporatibo aldatzea, bat-egitea, desegitea, integratzea, bereiztea edo gauzatzea.
 • Estatutuak aldatzea.
 • Elkartearen jarduerei dagokienez, Zuzendaritza Batzordeak egindako proposamenak onartzea, aldatzea edo baztertzea.
 • Bazkideen ohiko edo ezohiko kuotak finkatzea.Batzar Nagusia gutxienez urtean behin biltzen da Ohiko Batzarrean, baita dei daitezkeen ezohiko beste bilera batzuk ere.

JUNTA DIRECTIVA

Gizatearen gobernu, kudeaketa eta ordezkaritza organoa da, eta, beraz, Zuzendaritza Batzordeari dagozkio, besteak beste, honako eginkizun hauek:

 • Elkartearen ohiko kudeaketa zuzentzea.
 • Elkarteak garatu beharreko jarduerak programatzea.
 • Batzar Nagusiari aurkeztea, onar ditzan, aurreko urteko diru-sarreren aurrekontuaren inbentarioa, memoria eta likidazioa, bai eta hurrengo urteko aurrekontuak ere.
 • Ohiko eta ezohiko Batzar Orokorretarako deialdia egitea eta gai-zerrenda egitea.
 • Enpresa bazkideek egiten dituzten proposamen edo iradokizunei erantzutea, eta horretarako behar diren neurriak hartzea.

Estatutuek jasotzen duten bezala, Zuzendaritza Batzordearen osaera honako hauek osatuko dute:

 • Lehendakaritza
 • Bi lehendakariordetza.
 • Idazkaritza
 • Diruzaintza
 • Batzordekideak, Batzar Nagusiak zehaztutako kopuruan.Lehendakaritzako eta lehendakariordetzetako hiru karguak lurralde-ordezkaritza izango dute: bat Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko bakoitzeko. Horretarako, lurralde bakoitzeko enpresa bazkideek beren ordezkaritza aukeratuko dute, eta Batzarrean hautagai izateko proposatuko da, kargu horiek betetzeko.

2024ko urtarrilean, Ezohiko Batzarrean, Zuzendaritza Batzordeko karguak berritu ziren 2024-2028 agintaldirako, eta honela geratu ziren osatuta:

 Composición de la Junta Directiva de GIZATEA 2024 – 2028

Empresa de Inserción Representante Cargo Territorio
EMAÚS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SL Rosa Gil Lehendakaritza Bizkaia
BIDEBARRI LANERATZE ENPRESA, SL Maite Uribarren Gipuzkoako Lehendakariordetza Gipuzkoa
IKATZBIZI, SL Jesús Gazapo Arabako Lehendakariordetza Araba
KOOPERA SERVICIOS AMBIENTALES, S.COOP Itxiar López Idazkaritza Bizkaia
SUSPERTU, SL Jon Basaldua Diruzaintza Bizkaia
BADIA BERRI, SA Iñaki Zabaleta Batzordekidetza Gipuzkoa
BEREZI 99 GARBIKETAK-LOREZAINTZA, SL Arantza Caballero Batzordekidetza Araba
BERTATIK ELIKATUZ, SL Zuriñe Mindegia Batzordekidetza Gipuzkoa
EUSKARRI KOOP.E. Itziar Zapirain Batzordekidetza Bizkaia
SOKAIRE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SL Marijose Rodrigo Batzordekidetza Bizkaia
ZURTEK, SL Santiago Membibre Batzordekidetza Bizkaia

TALDE TEKNIKOA

Gainera, gaur egun, Gizateak kontratatutako bi pertsonako talde tekniko bat du, elkartearen eguneroko lana bultzatzeaz arduratzen direnak. Honako hauek osatzen dute taldea:

 • Joana Revilla. Koordinatzailea.
 • Miren Urkizu. Proiektu teknikaria.

Kontuak argi 

Hemen aurkituko duzu Gizateari buruzko aurrekontuak eta informazio ekonomikoa, urteko Auditoretza Txostenean jasotakoa:

(edukia erderaz)