Krisiaren eragina gizarteratzeko eta laneratzeko enpresetan

Por Gizatea

el 11-02-2013

Txosten honek, Autonomia Erkidegoetan bereizitako informazioaz baliaturik, krisi sozioekonomiko honek Espainiar estatu osoko gizarteratze eta laneratze enpresetan sortutako eragina ikertzen du.

Txostena bi atal nagusiz osoturik dago:

– 2009, 2010 eta 2011ko gizarte-txostenetan bildutako lan- eta ekonomia-adierazle nagusien analisia

– Administrazioek gizarteratze eta laneratze enpresei ematen dizkieten laguntza espezifikoen garapenaren konparaketa, 2010 eta 2012ko diru-laguntzen deialdien bitartez.

Laburpen Exekutiboa (pdf 400 Kb)

Diagnosi-Txostena (pdf 2 Mb)