Laneratzeko enpresak eta EHSSko Erakundeen Errolda, izena eman behar dugu?

Por Gizatea

el 23-06-2023

Joan den apirilaren 27an argitaratu zen EHAAn 33/2023 Dekretua, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Erakundeen Errolda sortzen duena.

Jarraian, errolda honetako inskripzioari buruzko informazioa eta egiteko modua laburbilduko dugu.

INSKRIPZIOAREN IZAERA:

 • Erroldan inskribatzea beharrezkoa izango da euskal administrazio publikoekin lankidetzan aritzeko eta horiek bultzatzen dituzten sustapen-neurriak eskuratzeko, diruz lagundu daitezkeen programak barne.

ERAKUNDE HARTZAILEAK: Nork eman dezake izena erroldan?

 • Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeak, egoitza eta jarduera Euskadin dutenak, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko Legearen 3. artikuluan jasota daudenak. Hau da, fundazioak, elkarteak, gizarte-ekimeneko kooperatibak eta formalki eratuta dauden eta nortasun juridiko propioa duten beste edozein erakunde.
 • Hirugarren Sektoreari buruzko Legearen 3. artikuluan aurreikusitako baldintzetako bat betetzen ez duten erakundeak, baldin eta hirugarren sektore sozialeko erakundeen gehiengo partaidetza zuzena edo zeharkakoa badute, haien helburu sozialak lortzeko eratuak izan badira, egoitza eta jarduera nagusiki Euskadin badute, eta beren jardueraren irabazi-asmorik gabeko izaerari eusten badiote (beren helburu soziala osatzen duten jardueretan etekinak berrinbertitzeko betebeharraren estatutu-aurreikuspena). Bereziki, eremu horretan sartuko dira enplegu-zentro bereziak eta dagozkien erregistro ofizialetan behar bezala inskribatuta dauden laneratzeko enpresak.

Beraz, laneratzeko enpresen kasuan, Administrazio Publikoak bultzatutako sustapen-neurriak eskuratu ahal izateko, diruz lagundu daitezkeen programak barne, beharrezkoa izango da Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Erakundeen Erroldan inskribatzea.

IZENA EMATEKO PROZESUA:

Izena emateko eskaera elektronikoki baino ez da egingo:

ESTEKA HONETAN 

 • Eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
 1. Eskabidea sinatzen duenaren ordezkaritzaren egiaztagiria.
 2. Estatutuen kopia.
 3. Izaera juridikoari dagokion erregistroko inskripzio-ziurtagiria.
 4. Gobernu-organoa osatzen duten pertsonen nortasuna adierazten duen ziurtagiria.
 5. Erakundearen giza baliabideak egiaztatzen dituen ziurtagiria, kontratatutako pertsonen kopurua eta boluntarioen kopurua adierazita. Ez da beharrezkoa izango dokumentazio hori aurkeztea erakundea EAEko Administrazio Publikoaren mendeko erregistro publiko batean inskribatuta dagoenean.
 • Espedientea ebazteko epea 3 hilabetekoa da, eta isiltasuna positibotzat hartuko da.
 • Eskaera izapidetzeko orduan zalantzak kontsultatu daitezke 945 016 406 telefonoan eta ondoko helbide elektronikoan: gizarte-zerbitzuak@euskadi.eus

INSKRIPZIO AUTOMATIKOA, ESKABIDEA IZAPIDETU BEHARRIK GABE (egoera horietakoren batean bazaudete, informazio-jakinarazpen bat iritsi beharko litzaizueke)

 • Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko dirulaguntzen erakunde onuradunak:Dekretu hau indarrean jartzen denean, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan ebatzi eta aurreikusitako azken deialdiaren erakunde onuradunak erroldan inskribatuko dira, aldez aurreko eskaerarik egin beharrik gabe.
 • Gizarte-interesekotzat jotako erakundeak: Dekretu hau indarrean sartzen denean, Erroldan inskribatuta geratuko dira, aldez aurretik eskatu beharrik gabe, gizarte-interesekotzat jotako erakundeak, bai eta ondoren gizarte-interesekotzat jotzen direnak ere.
 • Boluntariotzaren Erroldan inskribatutako erakundeak: Dekretu hau indarrean sartzen denean, 169/2000 Dekretuan araututako Boluntariotzaren Erakundeen Errolda Orokorrean inskribatutako erakundeak eta ondoren errolda horretan inskribatzen direnak erroldan inskribatuta geratuko dira, aldez aurretik eskatu beharrik gabe.
 • Boluntariotzako Erakundeen Zentsuarekiko koordinazio horrek elkarren artean jardungo du, eta, beraz, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Erakundeen Erroldan inskribatuta geratzen diren erakundeak ere inskribatuta geratuko dira, beste baten beharrik gabe.

IZENA EMATEKO EPEAK:

Dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo 6 hilabeteetan (urriaren 26ra arte) euskal herri-administrazioek egiten dituzten dirulaguntzetarako deialdietan eskatuko da erroldan izena ematea.