Euskad(IN)klusiboa proiektua Euskadin enplegu inklusiboa susatzeko

Proiektua Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailaren diru-laguntzari  esker burutuko da, eta helburua da Lankidetza Publiko-Pribatuko aukerak identifikatzea enplegu inklusiboa sustatzeko, eremu behartsuetan eta landa inguruneetan laneratzeko enpresak sortuz.

Gizateak landu beharreko premietako bat da laneratzeko enpresek garapen desberdina dutela Euskadiko eskualdeetan, eta hori bereziki egokia da langabezia tasa handienak eta pobrezia- eta gizarte-bazterketako indize handienak dituzten  herri eta eremuetan.

Laneratze prozesuetan dauden pertsonen kopurua handitzeko eta laneratzeko enpresak Euskadiko eskualde guztietan egoteko, 2022an proiektu bat egiten ari gara laneratzeko enpresak eremu behartsuetan eta landa-inguruneetan sortzeko aukerak identifikatzeko.

Hauek dira proiektu hau hedatzeko lehentasunezkotzat jotako eskualdeak:

  • Ezkerraldea – Meatzaldea
  • Enkarterri
  • Oarsoaldea
  • Aiaraldea
  • Arabako Errioxa

 

Proiektuaren izena Euska(IN)klusiboa
Xedea Eremu behartsuetan eta landa-inguruneetan laneratzeko enpresak sortzeko aukerak identifikatzea.
Helburuak Gizarteratze-enpresaren eredua ezagutaraztea identifikatutako eremuetako eragileen artean (sozialak, instituzionalak, enpresakoak).

Erosketa publiko arduratsuaren eta kontratazio erreserbatuaren bidez aukera nitxoak identifikatzea

Faseak 1. FASEA: Ereduaren hedapena

2. FASEA: Aukeren identifikazioa

3. FASEA: Bateratzea eta aukerak kontrastatzea

4. FASEA: Identifikatutako aukeren azterketa sektoriala

5. FASEA: Bateratze lana

Espero diren emaitzak Sei azterlan sektorial laneratzeko enpresak sortzeko aukera eta bideragarritasun merkatu nitxoei buruz Eremu behartsuetan eta landa-inguruneetan.

Merkatu nitxo posibleen sorta bat lehentasunezko eskualdeetan.

Etorkizuneko ekitaldietan ezarri beharreko bi bideragarritasun proiektu.

Betearazten aldia 2022

> Infografia ikusi

 

Babesten du: